خطر ابتلا به افسردگی شبکه اجتماعی

خطر ابتلا به افسردگی شبکه اجتماعی

در دنیای امروزی که شبکه های اجتماعی آخرین اخبار و اطلاعات را منتشر می کنند، ما را در جریان آگهی های کاریابی یا اخراج کارمندان در شرکت های بزرگ قرار می دهند.

گزارش های مربوط به مرگ و زندگی را در اختیارمان می گذارند و به جز برقراری ارتباط با دیگران هر نیاز اطلاعاتی که داشته باشیم را پاسخ می گویند.

دور از ذهن به نظر نمی رسد که روز به روز بر محبوبیت این پلتفرم ها افزوده شود. سایت هایی از جمله فیس بوک، به مشترکان خود کمک می کنند با دوستان و اعضای خانواده در هر نقطه از کره خاکی که قرار گرفته اند ارتباط داشته باشند و همین قابلیت ها باعث می شود تا در جریان حضور در شبکه های اجتماعی، احساسات مثبت و منفی ما نیز برانگیخته شود.

ادامه مطلب